Chúng tôi đến từ Đan Mạch

Ø-label đã trở thành nhãn hiệu Organic chính thức của Đan Mạch từ năm 1990. Đây là chứng nhận hữu cơ cấp nhà nước đầu tiên trên thế giới và luôn được đảm bảo bằng các quy tắc rất nghiêm ngặt và toàn diện về sản xuất hữu cơ . Các trang trại và công ty sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc dán nhãn sản phẩm hữu cơ ở Đan Mạch liên tục được kiểm tra bởi cơ quan có thẩm quyền của, Cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch.

Các sản phẩm nhập khẩu vào Đan Mạch để xử lý lần cuối hoặc đóng gói lại chỉ có thể được chứng nhận Ø-label do nhà nước Đan Mạch ban hành nếu chúng được kiểm tra kỹ lưỡng  và việc nàychỉ có thể diễn ra ở Đan Mạch. Chúng tôi rất thận trọng trong việc bảo vệ uy tín của mình để trở thành quốc gia hữu cơ được ưa thích trên thế giới.

Sản phẩm của chúng tôi cũng được chứng nhận hữu cơ từ Châu Âu. Tuy nhiên, Đan Mạch có các yêu cầu bổ sung kĩ càng và nghiêm ngặt hơn so với các sản phẩm hữu cơ được sản xuất ở các nơi kháccủa Châu Âu.

Người Đan Mạch chi tiêu nhiều tiền nhất cho hàng hóa hữu cơ ở Châu Âu và mức tiêu thụ hữu cơ vẫn đang tăng lên hàng năm. Đan Mạch hiện nay là nơi mà các sản phẩm sinh thái chiếm thị phần lớn nhất trên thế giới.

Một nghiên cứu từ Hội đồng Nông nghiệp & Thực phẩm Đan Mạch cho thấy sức khỏe, môi trường và phúc lợi động vật là một trong những thông số mà người Đan Mạch nhấn mạnh nhất khi mua sản phẩm hữu cơ..

Source: Landbrug og Fødevarer. The Organic Market
We are a 100% born and raised organic brand
We are made in Denmark
We are an online milk farm
Become a member
We are a 100% born and raised organic brand
We are made in Denmark
We are an online milk farm