Câu chuyện của Sommerbjerg

Mad Helms cùng với cha của ông, ông Edvard

Câu chuyện của Sommerbjerg

Mads Helms đại diện cho thế hệ thứ 4 của các nhà sản xuất sữa trên các cánh đồng xung quanh đồn điền Gludsted.

Edvard Helms (ông cố của Mads Helms) tiếp quản trang trại Granly và là một trong những người đầu tiên canh tác các khu vực đồng cỏ ít ỏi xung quanh khu vực rừng lớn nhất Đan Mạch, Gludsted Plantation.

1916: Mads Rasmussen (ông nội của Mads Helms) tiếp quản Sommerbjerg.

1957: Cha của Mads, Edvard Helms, tiếp quản trang trại lân cận Sommerbjerg cùng với con gái trong trang trại, Minna, khi cha Mads Rasmussen bị giết bởi một cuộc đụng độ với một con bò tót. Edvard kết hôn với Minna không lâu sao đó.

1966: Edvard Helms xây dựng một trong những chuồng trại miễn phí đầu tiên ở Đan Mạch đủ chỗ cho 100 con bò sữa.

1983: Edvard Helms bắt đầu hợp tác với con rể Hans Erik Skov, ông sống ở một trang trại lân cận và có 50 con bò sữa. Lúc này Sommerbjerg cũng có 50 con bò sữa.

1992: Mads Helms tham gia hợp tác Sommerbjerg với cha và Hans Erik Skov rời đi - sau đó ông tái gia nhập trong giai đoạn 1999-2007.

1996: Quan hệ đối tác ở trang trại Sommerbjerg được chuyển thành cở sở sản xuất sữa hữu cơ với 100 con bò sữa.

1999: Khu chuồng chăn thả với 285 con bò được thêm vào trang trại.

2005: Khu chuồng chăn thả được mở rộng đến 420 con bò.

2012:  Khu chuồng chăn thả với sàn ủ được xây dựng cho 350 con bò. Sommerbjerg bấy giờ có 700 con bò sữa.