Các điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

1. Trang web này được điều hành bởi XXX. Trong đó các điều khoản và điều kiện này sử dụng các thuật ngữ như "chúng tôi", "chúng tôi" và "của chúng tôi", chúng đề cập đến XXX.

2. Chúng tôi cung cấp trang web này, bao gồm tất cả các thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn trên đó, với điều kiện bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này và chính sách quyền riêng tư liên quan có sẵn trên trang web của chúng tôi.

3. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và /hoặc mua sản phẩm từ chúng tôi, bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

4. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang web này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước cho bạn bằng cách đăng cập nhật trên trang này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này trong mỗi lần truy cập vào trang web của bạn, đọc các điều khoản và điều kiện này và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi mua hàng.

ĐIỀU KIỆN CHUNG

5. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất cứ ai, vì bất kỳ lý do gì, bất cứ lúc nào.

6. Bất kỳ nội dung nào bạn nhập vào trang web này đều có thể được chuyển đi mà không bị mã hóa hay liên quan đến việc truyền qua các mạng khác nhau và liên quan đến các thay đổi để tuân thủ và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối mạng hoặc thiết bị.

7. Bạn không được tái tạo, làm trùng lặp, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác để kiếm lợi nhuận thương mại hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ nội dung nào trên trang web hoặc bất kỳ phần nào khác của dịch vụ chúng tôi cung cấp trên trang web này.

8. Tiêu đề và nhan đề được sử dụng trên trang web này chỉ được thực hiện để thuận tiện. Chúng không cấu thành bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản trong tài liệu này.

ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

9. Trang web của chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ để bán. Nơi chúng tôi đề cập đến một "mặt hàng", chúng tôi đang đề cập đến một sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn để mua trên trang web này.

10. Chúng tôi sẽ chú trọng quan tâm để đảm bảo rằng các chi tiết được hiển thị cho một mặt hàng cụ thể được chào bán là chính xác tại thời điểm thông tin được nhập vào hệ thống.

11. Trong khi cẩn trọng để đảm bảo rằng chúng tôi hiển thị chính xác nhất có thể hình thù, màu sắc, kết cấu hay sự hào thiện, những gì bạn sẽ thấy trên màn hình máy tính hoặc thiết bị của bạn có thể khác nhau và vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo rằng hình ảnh là đại diện chính xác của hàng hóa thực tế hoặc dịch vụ mà bạn đang mua.

12. Chúng tôi có thể không chấp nhận đơn đặt hàng của bạn do một hoặc nhiều lý do sau hoặc vì một lý do không được liệt kê dưới đây:

i) Mặt hàng bạn đã đặt hàng đã hết hàng

ii) Chúng tôi không thể ủy quyền cho khoản thanh toán của bạn hoặc có căn cứ hợp lý để nghi ngờ khoản thanh toán của bạn có thể là gian lận

iii) Đã xảy ra lỗi về giá hoặc mô tả sản phẩm

iv) Có một hệ thống hoặc mua sắm thất bại

v) Bạn đã thất bại trong việc kiểm tra xác nhận khách hàng của chúng tôi

13. Khi bạn đặt hàng, bạn sẽ nhận được một email xác nhận chi tiết về đơn đặt hàng của bạn. Email này không xác nhận rằng đơn đặt hàng của bạn đã được chúng tôi chấp nhận.

14. Đơn hàng của bạn sẽ chỉ được chúng tôi chấp nhận khi hàng hóa của bạn đã được gửi đi.

SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

15. Giá cho các mặt hàng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

16. Chúng tôi có quyền, bất cứ lúc nào, sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ phần nào của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc bất kỳ phần nào của nội dung mà không có bất kỳ thông báo nào cho bạn.

17. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ.

Giao nhận

18. Trong quá trình thanh toán, bạn có thể được cung cấp một hoặc nhiều tùy chọn để giao hàng. Khi một khoảng thời gian ước tính để giao hàng được cung cấp, đây chỉ là ước tính và các mặt hàng của bạn có thể bị chậm trễ khi nhận được do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (chẳng hạn như chậm chuyển phát nhanh, hoặc vào thời điểm bận rộn).

19. Trường hợp bạn chọn tùy chọn "giao hàng vào ngày hôm sau", các đơn đặt hàng được đặt vào Thứ Sáu, Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật có thể không được gửi đi để giao hàng cho đến Thứ Hai tuần sau và do đó có thể không được nhận cho đến Thứ Ba.

ĐẶT HÀNG HỦY BỎ

20. Nếu bạn muốn hủy đơn hàng bạn đã đặt, bạn phải liên hệ ngay với chúng tôi để xác định xem các mặt hàng đã được gửi đi hay chưa. Trường hợp chúng đã được gửi đi, bạn sẽ cần phải trả lại hàng cho chúng tôi và bạn sẽ chịu trách nhiệm trả chi phí trả lại hàng.

21. Trường hợp các mặt hàng chưa được gửi đi trước khi yêu cầu hủy, chính sách hoàn trả của chúng tôi sẽ được áp dụng.

22. Trường hợp bạn đã đặt hàng một mặt hàng quan trọng, dễ hỏng hoặc thời gian quan trọng (như thực phẩm, báo, vé sự kiện hoặc chứng từ điện tử), bạn không thể hủy để được hoàn trả đầy đủ.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BỒI THƯỜNG

23. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp hoặc hậu quả hoặc ngẫu nhiên bao gồm mất lợi nhuận hoặc mất cơ hội do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng bất kỳ mục nào đã được đặt hàng trên trang web này.

24. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và các đại lý, cán bộ, giám đốc và nhân viên của chúng tôi, ngay lập tức và theo yêu cầu, chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và phí tổn kể cả phí pháp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chúng tôi .

QUYỀN HẠN

25. Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh theo Luật Anh và chịu sự quản lý độc quyền của tòa án của Anh và xứ Wales.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

26. Các điều khoản và điều kiện này kết hợp với Chính sách quyền riêng tư được công bố của chúng tôi (cũng có sẵn thông qua trang web này) và Chính sách hoàn tiền (cũng có sẵn thông qua trang web này) tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đó và đương thời giữa bạn và chúng tôi cho dù viết hoặc nói.

 NHÌN CHUNG

27. Nếu bất kỳ phần hoặc cả điều khoản nào bị phát hiện là không thể thực thi thì phần còn lại của các điều khoản và điều kiện sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và có hiệu lực như thể không có điều khoản vô hiệu.

28. Nếu bất kỳ sự chậm trễ hoặc không tuân thủ nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện này phát sinh khi vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn về sự chậm trễ hoặc thiếu sót đó cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu, dù gây ra.