FAQs - Các câu hỏi thường gặp

Hỏi: Người nông dân từ Sommerbjerg sẽ sử dụng hormone hoặc hormone tổng hợp hoặc hormone tăng trưởng (ví dụ: rBST) khi cho bò sữa hữu cơ ăn?

A: Không. Nó không được phép. Bò hữu cơ được chăn thả trên đồng cỏ được trồng thông qua các điều kiện hữu cơ. Do đó, sữa của họ không bị nhiễm các hóa chất độc hại như dư lượng thuốc trừ sâu, phân bón và hormone. Hơn nữa, sữa hữu cơ giàu chất dinh dưỡng này không chứa dấu vết của kháng sinh, thức ăn biến đổi gen, urê hoặc hormone sinh sản.

Q: Có bất kỳ thành phần nào của thuốc trừ sâu?

A: Không, không có. Phương pháp canh tác hữu cơ - không sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Tìm hiểu thêm về chất hữu cơ ở Đan Mạch tại đây

Trong nông nghiệp hữu cơ, không được phép sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp làm giảm đa dạng sinh học của thực vật, động vật và vi sinh vật.