Những sự thật ở Sommerbjerg I/SMad Helms ngồi trên đống gỗ dăm được dùng để trải sản trong khu chuồng mới của mình

Sự thật về Sommerbjerg I / S:

Động vật

700 con bò sữa (giống Holsteiner) - một số được lai với bò đỏ truyền thống của Đan Mạch, làm cho chúng mạnh mẽ hơn. Những con bò được chia thành 4 nhóm, tùy thuộc vào năng suất của chúng và phân chia thành 2 chuồng

Những con bò tiêu thụ gần một nửa trên toàn bộ lượng thức ăn của chúng khi được chăn thả trên đồng ruộng trong những tháng mùa hè (khoảng 618 mẫu Anh).

Những con bò được vắt sữa hai lần mỗi ngày, tương ứng từ 03.15-07.00 và 14.15-18.00.

Những con bò chưa tiết sữa sẽ ở trên cánh đô ngf cả ngày lẫn đêm trong những tháng màu hè. Kể cả bê cũng vậy.

Những con bò đực được bán sau 3 tháng - những con bò cái khi được 3 tháng được gửi đến một khách sạn dành cho chúng và trở lại khi chúng đến thời gian đẻ.

Cánh đồng và thức ăn

Trang trại Sommerbjerg 1500 mẫu Anh (600 mẫu được cho thuê). Xấp xỉ một nửa là cánh đồng chăn thả. Phần còn lại là cả vụ mùa.

Sản xuất riêng cung cấp 100% thức ăn thô, được cung cấp thức ăn đậm đặc. Tổng cộng 70% thức ăn đến từ các cánh đồng riêng của trang trại.

Chuồng

Những con bò vắt sữa được đặt trong 2 chuồng song song được kết nối với cùng một phòng vắt sữa.

Một chuồng có sàn và chuồng cố định, trong khi cái kia là chuồng ủ phân với gỗ 80 cm sứt trên sàn.

Phòng vắt sữa với 2 x 28 chỗ được vận hành bởi hai người vắt sữa và một công nhân.

Nhân Viên

Chuồng trại: 1 quản lý trang trại, 6 sinh viên nông nghiệp và 2 người giúp việc.

Cánh đồngc: 3 nhân viên

Mads Helms và cha của anh, Edvard Helms, giúp một tay, khi cần thiết