Thông tin giao nhận

Bạn có biết ?

Một nghiên cứu gần đây cho thấy khách hàng có nhiều hơn 67% khả năng mua hàng khi mua từ một cửa hàng cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí.

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nếu một khách hàng hủy bỏ giỏ hàng của họ (tức là không mua hàng) thì 55% khả năng là do các khoản phí ẩn mà họ không biết - như phí giao hàng.